• בוקט ורדים צפוף בכלי

בוקט ורדים צפוף בכלי

זר ורדים צפוף בכלי חרס קטן שזור מורדים ורודים